Axdiga Isticmaalaha

Xeerka beesha FiduLink

FIDUXIRIIRKA I 10-ka qodob ee Axdiga

Tayada, amniga, khayaanada: liiska hoose ma aha mid dhamaystiran, laakiin waxaa ku jira mabaadi'da qaarkood oo keeni kara (ku meel gaadh ah) cayrin ama (joogto ah) joojinta akoonkaaga FIDU.LINK iyo adeegyada. 

 

1 - Waligaa ha siin alaab ama adeegyo aan sharci ahayn Shirkad abuuraysa ama isticmaaleysa adeegyada FIDULINK.com 

2 - Ku sii ahaado xirfadle iyo akhlaaq xaalad kasta oo aad la jirto Wakiilada FIDULINK

3 - Waligaa ha u ogolaan qof kale inuu isticmaalo akoonkaaga FIDULINK ama XAFIISKAYGA si aan ugu xidhmo shabakada

4- Waligaa ha isticmaalin adeegyada FIDULINK shirkad aan ahayn tan ka diiwaan gashan adeegyada FIDULINK

5 - Weligaa ha bilaabin hawsha shirkadda adigoon ka helin dukumentiyada rasmiga ah ama hawlgelinta adeegyada FIDULINK

6 - Ku bixi 48 saacadood gudahood dhammaan dukumeentiyada xirfadeed ama shakhsi ahaaneed ee FIDULINK laga yaabaa in ay ku weydiiyaan

7 - Cusbooneysii shirkaddaada ama adeegyadaada ugu badnaan 1 bil kahor dhamaadka adeegyada FIDULINK

8 - Waligaa ha keenin dukumeenti ay ahayd mawduuca dib u habaynta nooc kastaba ha ahaatee

9- Waligaa ha beddelin faahfaahinta xiriirka (cinwaanka, taleefanka, iwm) adigoon ogeysiin FIDULINK.com

10 - Waligaa ha isticmaalin adeegyada ama alaabta FIDULINK.com si loo sameeyo ama loo sameeyo canshuur, maamul, musuqmaasuq dhaqaale, iwm.

Waxaan nahay Online!